Promet
606.Poseg v cestišče
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Na podrtem 8, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 10.11.2018
Objavil: Odgovorenobčan

Opis

Spoštovani,

po slabem letu,odkar vam je le uspelo na novo preplastiti Ulico na podrtem,Grčarjevo ulico v Brezju,se na navedenem izvajajo gradbena dela, tako da je na navedenih cestiščih na razdalji cca. 600 metrov odstranjena polovica povsem novega asfalta.

Zapisano pomeni,da se na pristojnih službah MO dela povsem stihijsko, neplanirano ter predvsem to,da med posameznimi javnimi službami MO ni prav nobenega sodelovanja in medsebojnega načrtovanja.

Ceno navedenega pa itak plačamo vsi prebivalci MO Maribor.

Location

Slišimo

Objavil: Odgovorenobčan

10.11.2018
Location

Zaključeno


V ulici Na podrtem je Mestna občina Maribor v septembru 2016 pričela izvajati distribucijski plinovod. Zaradi zapletov se je izvedba plinovoda prolongirala in končala v juniju 2017, na podlagi tega pa je bila asfaltna površina v ulici na Podtem obnovljena v celoti.

Mesna občina Maribor je v tem času s predstavnikom investitorja stanovanjskega naselja usklajevala tudi izvedbo manjkajoče infrastrukture, vendar je žal investitor pridobil gradbeno dovoljenje šele septembra 2018 in takrat tudi pričel z deli.

Smatramo, da je trditev o neusklajenosti in nesodelovanju posledica nepoznavanja vseh dejstev. Prav tako pa ne pride v poštev, da bi ulica po izvedbi plinovoda, čakajoč na izvedbo infrastrukture za potrebe novega naselja, ostala še več kot eno leto neasfaltirana in zaprta.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

19.11.2018