Promet
592.Zajezitev ključnih točk za nepravilno parkiranje
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Gosposka ulica 29, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 27.09.2018
Objavil: Alen Pajić

Opis

1. Za Slovenskim narodnim gledališčem je nekaj parkirnih mest, ki so namenjena dostavi. Žal se prepogosto dogaja, da se na mestu, kjer so med drugim tudi taktilne oznake za slepe in slabovidne parkirana vozila in/ali postavljeni zabojniki za smeti.
Pred časom so ta del "dostavnega prostora" zaklepali s ključavnico oz. onemogočali parkiranje z verigo. Stanje je alarmantno še posebej ob vikendih, saj se vozila puščajo na PLOČNIKU in tako OGROŽAJO tako kolesarje kot tudi pešce, med katerimi ni malo staršev z vozički, oziroma otrok, saj je v neposredni bližini vrtec, dve srednji šoli in osnovna šola!
2. Le nekaj metrov stran, tik ob vhodu v pešcono (Slovenska ulica), so sivi količki postavljeni tako, da na desni strani površine, (gledano iz smeri SNG), omogočajo "brezplačno" parkiranje za osebno vozilo.

3. Eden izmed največjih signalnizacijskih paradoksov, se nahaja na naslov na skrajnem zahodnem delu parcele 657/1299, na "parkirišču" nekdanjega hotela Orel, kjer je na površino za gasilce, hkrati tudi vrisano parkirišče. Opozarjam vas, da tovrstno parkiranje vozil gostov hotela, ogroža pešce, kolesarjem pa ONEMOGOČA uporabo prehoda. Če imamo v Mariboru pešcono, potem dajte površino urediti tako, da bo v prvi vrsti varna in prevozna. Že to, da se turisti lahko vozijo od vstopne točke v pešcono, do hotela je tragikomika, o kateri nima smisla izgubljati besed. Vsekakor razumem, da slednjega ne moremo spremeniti. Kar pa ne moremo trditi za "neposrečene talne oznake", o katerih sem pisal. Mimogrede, pešcono uporabljajo tudi invalidne osebe, gibalno ovirane osebe, ki jim hoja med neodgovorno parkiranimi vozili predstavlja velik zalogaj!
3. Na Slomškovem trgu, v neposredni bližini parkirnega prostora za invalide, so leseni količki nameščeni tako, da omogočajo vstop vozil v pešcono. Nemalokrat se dogaja, da to zlorabljajo stanovalci/uporabniki zgradb, v neposrednji bližini. Obenem vas sprašujem, kako pogosto se preverjajo nepooblaščeni vstopi v pešcono. Opažam,da je kar nekaj vozil v pešconi brez ustreznih dovolilnic.
4. Vertikalna prometna signalizacija na parkirnih prostorih za souporabo vozil je postavljena tako, da je odvoz s specialnim vozilom "pajek" nemogoč. Pozivam vas, da na tovrstnih parkiriščih postavite dopolnilne table - ODVOZ S PAJKOM. V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Posebej kritično je tovrstno parkirišče na Lentu, kjer oddaja vozila (v souoprabi) skoraj ni NIKOLI (!!!!) možna.

Pozivam vas, da opisani problematiki posvetite več pozornosti in skupaj z medobčinsko redarsko službo najdete način za reševanje tega segmenta mirujočega prometa.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Alen Pajić

27.09.2018
Location

Zaključeno

1. Na Slovenski ulici ob SNG Maribor je na pločniku vzpostavljen režim, ki je v bistvu svojstven, namenjen pa je za opravljanje dostave za potrebe SNG Maribor. Kadar so vozila parkirana tako, da ne omogočajo prostega prehoda po pločniku pešcem, izvedemo v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor (MIRM) tudi prekrškovne postopke. Če prihaja do večjih težav prav čez vikende, moramo preveriti, saj je običajen delovnik redarjev MIRM od ponedeljka do petka od 7.00 do 21.00. Prijav za težave na tem delu mesta čez vikende pa do sedaj v MIRM še nismo prejeli.
2. Območje za pešce je med nalogami MIRM ena od prioritetnih. Tako skozi leto izvajamo redne, izredne in tudi poostrene nadzore. V letu 2018 smo do sedaj izvedli štiri poostrene nadzore v območju za pešce, ki so trajali vsaj en teden. Samo v letu 2018 smo v MIRM izvedli cca 500 prekrškovnih postopkov v območju za pešce in območjih umirjenega prometa, ki sta med seboj povezani.
3. V MIRM veliko časa posvečamo nadzoru posebnih parkirnih mest, rezerviranih za električna vozila in vozila na CNG pogon. Veliko izdamo tudi odredb za odvoz nepravilno parkiranega vozila, če je neupravičeno parkirano na parkirnem mestu rezerviranemu za električno vozilo. Žal aplikacija, ki jo uporabljamo, ne omogoča izdelave statistike, ki bi dala natančen vpogled v število prekrškovnih postopkov, izvedenih ravno na parkirnih mestih za električna vozila. Na Lentu, ki ga izpostavljate kot kritično točko, bomo v prihodnje izvedli nekaj več nadzorov in poskušali sanirati težavo.

Odgovoril : Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

02.10.2018