Okolje
570.Zelene strehe
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 07.08.2018
Objavil: Marjanca Zornik

Opis

Glede na na to, da se v zadnjih letih srečujemo s čedalje bolj ekstremnimi vremenskimi situacijami na eni strani, na drugi strani pa nas mestna oblast "osrečuje" z nenormalnimi pozidavami zelenih površin, krčenjem drevja itd, dajem pobudo za sprejem novih prostorskih ureditev v Mariboru.
Zgled so mi "betonska" mesta, npr. Tokio, Chicago ipd, ki so sprejela obvezno zasaditev zelenih streh. Tudi sosednja Avstrija močno spodbuja gradnjo zelenih streh, tudi na individualnih stavbah.
Dokazano je, da zelene strehe s svojo vegetacijo izjemno izboljšajo lokalne klimatske razmere, poleg tega pa so tudi zelo uspešen lovilec prahu. Tudi pri nas, npr. v Ljubljani, že imajo zelene strehe in uvajajo tudi urbano čebelarstvo.
Upam, da boste pobudo kar najbolj resno proučili in Mariboru vsaj na ta način vrnili naziv najbolj zelenega mesta v Sloveniji.Location

Slišimo

Objavil: Marjanca Zornik

07.08.2018
Location

Zaključeno

Zahvaljujemo se za podano pobudo. Problematika pozidave zelenih površin v kombinaciji z vedno manj ugodnimi vremenskimi in podnebnimi spremembami nam je poznana in v okviru priprave prostorskih aktov se naslavlja z več sistemskimi ukrepi, in sicer:
- Določitvijo najmanjšega deleža zelenih, nepozidanih površin, ki jih mora vsak investitor zagotavljati pri gradnji. V okviru prostorskih aktov se ta minimalni delež povečuje;
- Obvezi po zagotavljanju zelenih streh/sten predvsem pri tlorisno večjih objektih;
- Zagotavljanjem ukrepov za kontrolirano zadrževanje in odvajanjem padavinskih voda.

Občinski program varstva okolja je potrebo po nadomeščanju zelenih površin na strehah objektov prepoznal že v letu 2007, ko je bila kot priporočilo tudi vnesena v program.
Vsekakor se bomo še naprej trudili, da se nadomestne zelene površine na strehah objektov v čim večji meri realizirajo.
V smernicah k prostorskim aktom projektantom/investitorjem vedno predlagamo vključitev izvedbe elementov zelenega urbanizma ter zelenih streh.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

16.08.2018