Okolje
539.ZAPUŠČENA PIRAMIDA
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Piramida, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 12.06.2018
Objavil: Goran Bra

Opis

Nepokošena trava kazi podobo priljubljene turistične in rekreativne točke. Prav tako so tam še ostanki vandaliziranega bara. Prosim za namestitev dodatnih košev za smeti in montažo vrvice na zvon!

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Goran Bra

12.06.2018
Location

Zaključeno

Sam vinograd in poti na piramido niso v lasti Mestne občine Maribor, ampak Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. V letu 2005 je bila sklenjena služnostna pogodba, s katero RS Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov dovoljuje MO Maribor ureditev pešpoti na Piramido, (tiste med vinogradi).

Potrebno je poudariti, da MO Maribor vzdržuje samo pot, ki je speljana med vinogradi, za katero imamo služnost, ostale niso v lasti MO Maribor in ni pravne podlage.
Razsvetljavo na poti na Piramido vzdržuje Nigrad, glede na razpoložljiva sredstva. MO Maribor enkrat letno po služnostni pogodbi vzdržuje potko na Piramido.
Vsekakor je tudi naš apel na lastnike zemljišč, ki so na turistično obiskanih lokacijah, da za te gospodarno skrbijo.

Tudi kapelica ni v lasti MO Maribor. Strokovne službe bodo preverile potrebo po dodatnih koših.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

13.06.2018