Okolje
500.Ureditev mestnega parka
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Mestni park, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 27.03.2018
Objavil: Nastja B.

Opis

Ureditev poti v mestnem parku Maribor, saj so dotrajane, luknjaste, ponekod manjka beton in celo gleda ven jeklena armatura, kar je za sprehode z majhnimi otroci zelo nevarno.

Park se v 25 letih praktično ni spremenil, razen, da se je mogoče posadilo 10 novih dreves, kar je tudi premalo. Višja drevesa bi bilo potrebno zavarovati, saj so nameščene visoke smreke tik ob otroškem igrišču, ki se tudi ob večjih neurjih podirajo.

Potrebna je študija krajinskih arhitektov o ponovni oživitvi mestnega parka, da bo lepši in bolj funkcionalen in varen za sprehode vseh občanov.Location

Slišimo

Objavil: Nastja B.

27.03.2018
Location

Zaključeno

Zahvaljujemo se za vaša opažanja ter opozorila vendar se za vašimi navedbami žal ne moremo strinjati v celoti saj ne držijo.
V letu 2016 se je obnovilo kar nekaj poti na zahodnem delu mestnega parka, z obnovo promenade pričenjamo letos v okviru projekta TUS iz naslov EU sredstev v višini cca 890.000 EUR, z obnovo preostalih poti bomo nadaljevali takoj ko bodo zagotovljena sredstva.
Kar zadeva zasaditve dreves jih vsako leto posadimo vsaj deset v letu 2016 še bistveno več kot posledica odprave posledic žledoloma leta 2014.
V letošnjem letu planiramo zasaditev vsaj 30 novih dreves na območju Mestnega parka ter Tomšičevega drevoreda, v kolikor bo na razpolago še kaj dodatnih sredstev ali donacij bomo število vsekakor povečali.
Kar zadeva smrekov sestoj nam je le ta dobro poznan ter ga ustrezno strokovne službe vsako leto pregledujejo tako da se tekoče spremlja zdravstveno stanje dreves in grmovnic na tem območju kot tudi na celotnem območju parka. Hkrati pridobivajo ustrezna soglasja pristojnih kulturno in naravo varstvenih inštitucij za vse posege na obravnavanem območju.
Popolne varnosti žal ni možno zagotoviti nikoli saj gre za žive organizme, ki se sproti spreminjajo jih pa ravno z strokovnimi pregledi spremljamo ter po potrebi ukrepamo., prav tako z določenimi omejitvami poskušamo čim bolj eliminirati poškodbe s strani organizatorjev prireditev ter uporabnikov.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

30.03.2018