Promet
455.Ureditev nemotenega parkiranja električnih vozil v souporabi
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Slomškov trg 18, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 03.11.2017
Objavil: Alen Pajić

Opis

Pred kratkim smo v Mariboru postali del sistema, ki omogoča souporabo električnih vozil (t.i. Carsharing). Ta uporabniku storitve omogoča, da si vozilo izposodi na eni izmed lokacij, ter ga tudi vrne, na mesto, ki je predvideno za ta namen. Pridobitev ste pozdravili tudi v Mestni občini Maribor.
V Mariboru imamo trenutno dve lokaciji :

- Rakušev trg, v bližini Mestne občine Maribor,
- Slomškov trg, v bližini SNG.

Prednosti navedene storitve je več. Med tiste glavne štejem predvsem okolju bolj prijazno prevozno sredstvo, saj ni škodljivih emisij in hrupa, souporaba vozila, kar pomeni, da več oseb uporablja isto vozilo, s čimer se pomembno prispeva tudi k zmanjšanju potrebe po parkirnih mestih. Znano je, da je mirujoči promet v Mariboru večletni problem, ki pa ga je treba sistematično reševati. Pomembna prednost pa je, da s takim sistemom postajamo del sodobne Evropske družbe, ki se zaveda svoje odgovornosti do mesta, prihodnjih generacij in someščanov nasploh.

Glede na dejstvo, da sta v Mariboru le dve lokaciji, na katerih je možno vozilo prevzeti in ga vrniti, ter, dejstvo, da je ena lokacija na Slomškovem trgu, prihaja, predvsem na slednji do grobih egoističnih potez posameznikov, ki s parkiranjem vozila, na mestu, ki je namenjen souporabi vozil, ovirajo namensko rabo, onemogočajo nemoteno izvajanje storitve in povzročajo nejevoljo uporabnikov, ki storitev plačujemo tako po času uporabe, kot po prevoženi razdalji. Kar v danem primeru za nas pomeni višjo ceno storitve in posledično ovire pri uporabi storitve same. Vozilo je ob morebitni zasedenosti parkirnega mesta, potrebno peljati na drugo lokacijo, kar pa ni v skladu z vizijo poslovnega modela in z etiko. Iz priložene fotografije je razvidno, da parkirana vozila niso del sistema souporabe vozil "Avant2go", prav tako ne gre za vozila na električni pogon, temveč za vozila, z motorjem, ki ima notranje izgorevanje. Kljub temu, da je ob parkirnih mestih postavljena vertikalna prometna signalizacije, s katero se voznika seznani, da gre za namensko rabo.

Mestni občini predlagam namestitev dopolnilnih tabel - "odvoz vozila s pajkom",saj morebitna globa, ki jo izda medobčinsko redarstvo, vsled neupoštevanja prometne signalizacije, težave, ne odpravi v celoti. Kršitelja se sicer lahko kaznuje, vendar mora "oškodovani" uporabnik kljub temu poiskati drugo parkirno mesto. Kršitelj pa lahko po prejemu globe, vozilo parkira poljubno dolgo, saj je za isti prekršek, lahko kaznovan le enkrat.

Naj dodam, da sistem souporabe vozil, uspešno uporabljajo v večih Slovenskih mestih : Murska Sobota, Ljubljana, Letališče Brnik, Kranj. Zanimanje za storitev je vse večje. Najmanj kar lahko občina, kot dober gospodar naredi, pa je to, da omogoči nemoteno uporabo te storitve tistim, ki so se odločili, da bodo dali svoj doprinos k čistejšemu okolju in skrbi za svoje mesto.

Hvala!

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Alen Pajić

03.11.2017
Location

Zaključeno

Mesta, namenjena parkiranju električnih vozil vključenih v souporabo so označena skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Označitev z dopolnilno tablo s simbolom za odstranitev vozil ni pogoj, da se odstranitev tudi izvede. Kljub temu, da na prometni signalizaciji to ni označeno, je skladno z določili 67. člena Odloka o občinskih cestah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/12, 15/15, 25/16 in 12/17) mogoča odstranitev vozila, ki je parkirano na posebej označenem delu javne površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine. V kolikor se bo v praksi izkazalo, da se kljub večjemu številu izvedenih odstranitev ne pravilno parkiranih vozil število kršitev ne bo bistveno znižalo in bo dejavnost souporabe zaradi tega še vedno ovirana, bomo poskušali to doseči tudi z namestitvijo dodatnih dopolnilnih tabel, kot to izhaja iz vašega predloga.

Odgovorila: Mestna občina Maribor
Odgovorila

27.11.2017