Zemljišča in stavbe
451.Posodobitev odloka "O RAZGLASITVIKULTURNIH IN ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV NA OBMOCJU OBCINE MARIBOR" iz leta 1992
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Zemljišča in stavbe
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 08.10.2017
Objavil: Boštjan Krivec

Opis

Predlagam, da se odlok "O RAZGLASITVIKULTURNIH IN ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV NA OBMOCJU OBCINE MARIBOR" iz leta 1992 v katerem je opredeljeno širše področje centra mesta kot urbanistični spomenik Maribor - Mestno jedro (EŠD 424) - cona B posodobi do te mere, da bo na objektih, ki sami po sebi niso kulturni spomenik, pri obnovi fasad omogočena uporaba izolacijskih materialov in izvedba fasadnega okrasja s sodobnimi materiali. Prednosti: zaradi boljše toplotne izolacije, se bo potrebovalo manj energije za ogrevanje, posledično bo v centru mesta čistejši zrak, lepši izgleda širšega področja centra mesta, povečanje interesa za nakup nepremičnin v centru mesta za stalno bivanje (ne samo za najemniška - navadno študentska stanovanja), itd.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Boštjan Krivec

08.10.2017
Location

Zaključeno

»Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor je bil potrjen v letu 1992, nato pa skozi čas nekajkrat dopolnjen, vendar je šlo pri dopolnitvah bolj za posamezne primere, ne pa celovito prenovo odloka.
V vmesnem času se je na območju odloka marsikaj spremenilo – nastale so nove občine, nekateri kulturni spomeniki so zaradi slabega stanja odstranjeni, zaradi gradbenih posegov predvsem v infrastrukturo se je povečalo število arheoloških najdišč, v evidenco kulturne dediščine so bile vpisane nove enote. Iz tega naslova je Zavod za varstvo kulturne dediščine leta 2010 pristopil k pripravi strokovnih podlag za novi odlok, ki bi nadomestil veljavnega iz leta 1992. Ker gre za kompleksno in obsežno materijo, je priprava strokovnih podlag trajala več let. V komunikaciji s pristojnim zavodom je bila s strani MO Maribor problematika, ki jo naslavljate z vašim vprašanjem, izpostavljena že v času priprave strokovnih podlag.
Strokovne podlage za novi odlok so bile občini, ki mora poskrbeti za formalizacijo vsebin s pravnim aktom, predane v letu 2017. Trenutno se vrši pregled obsežnega gradiva, sledila bodo usklajevanja, javna razgrnitev gradiv in nato sprejem. V kolikor v izdelanih strokovnih podlagah vprašanje sodobnih izolacijskih materialov ni bilo obravnavano, bomo na to opozorili in poskušali problematiko ustrezno integrirati.«
Odgovorila: Mestna občina Maribor

25.03.2019