Zemljišča in stavbe
438.Živa meja
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Zemljišča in stavbe
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 31.08.2017
Objavil: Jasko Beg

Opis

Pozdravljeni,

Zanima me, ali obstaja zakon ali odločba o višini žive meje, ki meji na sosedovo parcelo.
Ali pač zakon ki določa pravila o živih mejah.
Lep pozdavLocation

Slišimo

Objavil: Jasko Beg

31.08.2017
Location

Zaključeno

Drevesa, sajena živa meja oziroma vrsta strnjeno nasajenega grmičevja ali nizkega drevja, tudi če so zasajeni na meji s sosednjim zemljiščem, se ne morejo šteti za objekt. Objekt je namreč s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, ki je ne moreš premakniti brez škode za njeno bistvo.
Za saditev žive meje, tako kot zasaditev drevesa, ni v nobenem primeru potrebno gradbeno dovoljenje, kar pa ne pomeni, da se jo lahko sadi kjer koli. To pomeni, da je potrebno tudi pred njeno zasaditvijo preveriti, ali je njena zasaditev na določenem zemljišču sploh možna, torej ali je in pod kakšnimi pogoji jo opredeljujejo določbe občinskega izvedbenega prostorskega akta. Žal pa zgolj nekateri občinski izvedbeni prostorski akti vsebujejo tudi določbe, ki se nanašajo na žive meje oziroma je z njimi določeno, kakšna je lahko takšna živa meja (iz katere vrste rastlin oziroma grmičevja), koliko je lahko visoka. Večina prostorskih aktov teh določil nima. V kolikor je živa meja posajena ob javni cesti, je potrebno upoštevati tudi predpise s področja zagotavljanja prometne varnosti.
Ne glede na to, da sajenje rastlin in pogojev za njihovo uporabo zakon o graditvi objektov (ZGO-1) ne ureja, pa v Republiki Sloveniji vsak lastnik nepremičnine uživa varstvo pred motenjem svoje posesti na podlagi Stvarnopravnega zakonika (SPZ).

Odgovorila: Mestna občina Maribor

08.09.2017