Promet
420.Ureditev zadostnega števila parirnih mest za stadion
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Mladinska ulica 29, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 25.05.2017
Objavil: A.B.

Opis

Pred kratkim je v časopisu večer pisalo, da je iz oklestenega projekta obnove Ljudskega vrta izpadel tudi projekt izgradnje garažne hiše. Mestni veljaki so/ste se torej odločili za trajen status quo, kjer ob vsaki tekmi obiskovalci zaparkirajo vsak prost kotiček v bližini stadiona, ko odidejo pa nam, bližnjim stanovalcem za sabo pustijo odpadke in razruvane zelene površine, istočasno pa mestni redarji gledajo stran.
Predlagam, da se ponovno vzame v obzir izgradnja garažne hiše z uporabo javno-zasebnega partnerstva, ali se naj stadionu (srednjeročno, čez nekaj let) odvzame uporabno dovoljenje, saj nima zadostnega števila parkirnih mest.Location

Slišimo

Objavil: A.B.

25.05.2017
Location

Zaključeno

Zahvaljujemo se vam za podani predlog, ki ga bomo uvrstili na seznam predlogov. Vse pobude in predloge bodo obravnavale strokovne službe, ko bodo načrtovale dela na tem območju. Načrti, ki bodo izpeljani so navedeni v obrazložitvah veljavnega proračuna ter na spletni strani Sektorja za komunalo in promet

Odgovorila: Mestna občina Maribor

02.06.2017
Location

Zaključeno

MO Maribor še vedno ne izključuje možnosti izgradnje garažne hiše v bližini Ljudskega vrta. Zavedamo se, da je v mestu število parkirnih mest omejeno, zato smo pred kratkim v medije poslali obvestilo s kateri smo želeli seznaniti obiskovalce prireditev, da pridejo na dogodke pravočasno in parkirajo na za to označenih mestih. Učinek je bil dosežen saj mestno redarstvo v bližini Mestnega parka ni zaznala večjih kršitev.

V nadaljevanju sporočilo za medije, ki je bilo poslano.

NA PRIREDITVE V MARIBOR BREZSKRBNO IN PRAVOČASNO

(Maribor, 18. 5. 2017) V mestu Maribor se bo s toplimi meseci tudi povečalo število dogodkov, ki bodo potekali na prostem in bodo zadovoljili interese vseh, saj se bodo zvrstili dogodki vse od kulture do športa. Pred pričakovanim Festivalom Lent, ki že 25 let oživlja mesto na različnih prizoriščih, se bosta konec tedna v mestu zvrstila dva dogodka – v petek, 26. 5., v organizaciji Slovenskega narodnega gledališča Maribor in društva EZLek v Mestnem parku poteka Opera pod zvezdami, v soboto, 27. 5., pa zadnja nogometna tekma v Ljudskem vrtu in kasneje še druženje z dvigom pokala. V soboto bo v te namene popolna zapora Gregorčičeve ulice na odseku od Strossmayerjeve ulice do Kajuhove ulice in Prežihove ulice na odseku od Gosposvetske ceste do Gregorčičeve ulice od 06. ure do 23. ure.

Mestna občina Maribor ima sprejeti dve strategiji, ki imata za cilj trajnostno usmerjenost mesta, in sicer Celostno prometno strategijo in Trajnostno urbano strategijo. Obe strategiji se dotikata prometa in prometne ureditve v mestu, kjer je želja po manjšem številu vozil v mestnem središču, v te name pa se sprejemajo tudi nekateri sklepi na mestnem svetu.

Ker je v centru mesta Maribor, kjer se večina dogodkov odvija, število občinskih parkirnih mest omejeno, v nadaljevanju sporočila podajamo informacije o parkiriščih v mestu in avtobusnih linijah (v priponki je tudi grafika), ki obiskovalce pripeljejo v center mesta.
Območja parkirnih površin, namenjena dolgotrajnemu parkiranju – bele cone (meje con so označene z roza barvo, parkirišča znotraj con z modro in rdečo barvo, skupno število parkirnih mest v šestih conah je 1.799):
Cona 1
 Prešernova ulica
 Aškerčeva ulica
 Ul. heroja Staneta (od akvarija do Maistrove ul.)
 Razlagova ulica – odseki med Cafovo in Ul. heroja Staneta
 Razlagova ulica – odsek med Partizansko in Cafovo ul.
 Cafova ulica
 Maistrova ulica – odsek med Kersnikovo in Ul. heroja Staneta
 Cankarjeva ulica
 Kersnikova ulica
 Kopitarjeva ulica
 Trg Borisa Kidriča
 Partizanska cesta »za Mobitelom«
 Parkirišče »Trije ribniki«
 Parkirišče pred železniško postajo
 Dominkuševa ul. – odsek med Veluščkovo ul. in Kopitarjevo ul.
Cona 2
 Ul. heroja Bračiča – odsek med Vošnjakovo ul. in Ul. heroja Šlandra
 Ul. heroja Šlandra – odsek med ul. heroja Šlandra in Sodno ul.
 Ul. heroja Šlandra – odsek med Sodno ul. in Partizansko cesto
 Sodna ulica – odsek med Vošnjakovo in heroja Šlandra – severna stran
Cona 3
 Trg generala Maistra (51 PM) in severni del
 Krekova ulica v celoti
 Gregorčičeva ulica
 Mladinska ul. – odsek med Trubarjevo in Ul. heroja Tomšiča
 Maistrova ulica odsek – odsek med heroja Tomšiča in heroja Staneta
 Ul. heroja Tomšiča – odsek med Krekovo in Mladinsko
 Tyrševa ulica
 Gledališka ulica
 Trubarjeva ulica
 Strossmayerjeva ulica – odsek med Gosposvetsko ul. in Mladinsko ul.
 Ob parku
Cona 4
 Slomškov trg, Slovenska ulica, Orožnova ulica, Glavni trg
 Lent zahodno od Starega mosta, Lent (Usnjarska ul.)
 Strossmayerjeva ulica – odsek med Gosposvetsko in Smetanovo ulico
 Vzhodna stran vozišča Ulice talcev, med Ul. kneza Koclja in Loško ul.
 Parkirišče pod Titovim mostom, med Ul. kneza Koclja in Loško ulico
Cona 5
 Gregorčičeva ulica[1] – odsek med Strossmayerjevo in Kajuhovo
 Mladinska ul. – odsek med Kajuhovo ul. in Strossmayerjevo ul.
Cona 6
 Smetanova ulica
 Lent (med Pristanom in Sodnim stolpom), Ob bregu
 Zahodna stran vozišča Prežihove ul., med Gosposvetsko cesto in Belačevo ul.
 Parkirišča na delu Smetanove ul., pred objekti Smetanova 27–34
 Parkirišča ob južnem delu vozišča Gosposvetske c., ob objektu Gosposvetska c. 11–19

Večja parkirišča (na zemljevidu označena z modro barvo, skupno število parkirnih mest je 437):
- Rakušev trg
- Ulica talcev – Sodna ulica
- Lent – Loška ulica
- Mlinska ulica

Brezplačna parkirišča ob vozišču ceste (na zemljevidu niso označena):
- Gosposvetska cesta – zahodno od Kajuhove
- Mladinska ulica – zahodno od Kajuhove

V mestu Maribor so na voljo tudi garažne hiše, kot so garažna hiša Union, garažna hiša na Lentu, garažna hiša pod TC City in druge, ki so sicer v zasebni lasti, vendar prav tako zagotavljajo varen prostor za parkiranje.

Poleg tega se lahko obiskovalci na dogodke odpravijo tudi z javnim mestnim potniškim prometom; za prihod do Mestnega parka in odhod so na razpolago avtobusi na liniji 8 Terme Fontana (s postajališčem Krekova – občina) in liniji 17 Ribniško selo (s postajališči Tomšičev drevored, Akvarij, Krekova – občina).
V bližino stadiona Ljudski vrt v smeri proti centru mesta vozijo avtobusi na linijah 3 Brezje in 7 Kamnica (s postajališčem Gosposvetska – STŠ), v smeri izven centra mesta pa na liniji 12 Pokopališče Dobrava (s postajališčem Gosposvetska – STŠ) in liniji 7 Kamnica (s postajališčem Stadion – Ljudski vrt).
Vse informacije o voznih redih, poteku prog in avtobusnih postajališčih so dostopne na spletni strani javnega podjetja Marprom, prav tako pa jih ponujata spletna aplikacija Marprom WEBMap in mobilna aplikacija Marprom Vozni Redi.

Udeležence dogodkov tako pozivamo, da se pravočasno odpravijo v mesto, da bodo brez težav našli prosta parkirišča, ali pa za prihod na prizorišče uporabijo mestni potniški promet.

Odnosi z javnostmi
Mestna občina Maribor

12.06.2017