Socialno varstvo in zdravstvo
409.Vozovnice za invalide
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Socialno varstvo in zdravstvo
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 04.05.2017
Objavil: željka kralj

Opis

Ali drži, da je možno dobiti brezplačne vozovnice mestnega prometa in vzpenjače za invalide?Location

Slišimo

Objavil: željka kralj

04.05.2017
Location

Zaključeno

Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice za invalidne osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor


Mestni svet Mestne občine Maribor je s 28. sklepom sprejel na 26. redni seji, dne 20.4.2017, uvedbo brezplačne vozovnice za invalidne osebe v javnem mestnem prometu ter prevozu s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju. Do brezplačne vozovnice je upravičena invalidna oseba, katera poseduje ustrezno potrdilo in/ali izkaznico, izdano od MO Maribor ter njen (en) spremljevalec. Upravičenec do potrdila in/ali izkaznice je:
◦oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor;
◦oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro in njen (en)spremljevalec;
◦oseba z multiplo sklerozo in njen (en) spremljevalec;
◦oseba z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
◦zmerno, težje in težko duševno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in njen (en) spremljevalec;
◦slepa oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
◦mladoletnim osebam, ki je zmerno, težje ali težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju in njen (en) spremljevalec;
◦oseba z zmerno, težjo ali težko oviro ali motnjo, ki je bila razvrščena ali usmerjena po predpisih, ki urejajo izobraževanje;
◦gluha ali naglušna oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

04.05.2017
Location

Zaključeno

Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice za invalidne osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor


Mestni svet Mestne občine Maribor je s 28. sklepom sprejel na 26. redni seji, dne 20.4.2017, uvedbo brezplačne vozovnice za invalidne osebe v javnem mestnem prometu ter prevozu s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju. Do brezplačne vozovnice je upravičena invalidna oseba, katera poseduje ustrezno potrdilo in/ali izkaznico, izdano od MO Maribor ter njen (en) spremljevalec. Upravičenec do potrdila in/ali izkaznice je:
◦oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor;
◦oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro in njen (en)spremljevalec;
◦oseba z multiplo sklerozo in njen (en) spremljevalec;
◦oseba z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
◦zmerno, težje in težko duševno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in njen (en) spremljevalec;
◦slepa oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
◦mladoletnim osebam, ki je zmerno, težje ali težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju in njen (en) spremljevalec;
◦oseba z zmerno, težjo ali težko oviro ali motnjo, ki je bila razvrščena ali usmerjena po predpisih, ki urejajo izobraževanje;
◦gluha ali naglušna oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

04.05.2017