Promet
397.Avtobusni mestni promet
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 29.03.2017
Objavil: Odgovorenobčan

Opis

Vodstvo Marproma napoveduje velikopotezne načrte na področju razvoja turizma na Mariborskem Pohorju-kar je z vidika razvoja Maribora super.A istočasno kako dolgo bo Marprom prelagal obljubljeno celovito prenovo avtobusnih linij v mestu, ki bo upajmo odpravila trenutne nesmisle-prazne avtobuse. Osnovno poslanstvo Marproma je učinkovito izvajanje javne službe-izvajanje mestnega avtobusnega prometa,ki se pa trenutno izvaja na način,da MO Maribor velikodušno pokriva izgubo , ki jo prinaša izvajanje danega prevoznika. Pa še to,na kakšni podlagi MO Maribor vzdržuje avtobusno povezavo, kot del edine mestne linije s sosednjo občino- Duplek oz. kolikšen je delež sofinanciranja zadevne občine pri izvajanju dane linije?Location

Slišimo

Objavil: Odgovorenobčan

29.03.2017
Location

Urejamo

Prenova avtobusnih linij je nekaj kar se ne more zgoditi čez noč. MOM je pri Univerzi v Mariboru – Fakulteta za gradbeništvo, arhitekturo in prometno inženirstvo, v 2015, naročila Raziskovalno nalogo potovalnih navad prebivalcev MOM za potrebe spremembe trase linij javnega potniškega prometa. Naloga je bila končana v avgustu 2016.
Rezultat naloge je matrika potovalnih navad prebivalcev MOM ter sosednjih občin po gospodinjstvih, kjer se je natančno ugotavljalo, kdo, kdaj in kam potuje, predvsem pa ali je določen del mesta pokrit z JPP ali ne.
Koncepta spremembe linij sta dva, ali obstoječe stanje povsem porušiti in uvesti povsem nov koncept linij, ali pa dopolniti obstoječe omrežje s povečanjem frekvence voženj, podaljšanjem linij, spremembe delov tras po katerih ta poteka za pokritje delov mest ki jih ni v sistemu JPP, uvedbo dodatnih postajališč na obstoječih linijah, optimizacija voznih redov za prestopanja, itd.
Skupaj z izvajalcem javnega linijskega prometa MARPORM, UM-FGPA, ter pristojnim uradom na MOM, smo bili enotnega mnenja, da je za MB najprimernejši koncept dopolnitve tega kar trenutno obstaja, kot pa da se gre v popolno ukinitev obstoječega in uvedbo povsem novih linij z večkratnim prestopanjem med linijami.Nekaj najbolj enostavnih in finačno sprejemljivih rešitev smo nanizali že s sprejetjem letnega voznega reda s 1.9.2016, ki velja do poletja 2017. Spremenili smo potek trase linije 13, spremenili potek trase linije 10 in 20, povečali frekvenco voženj na liniji 1 na 10 min., spremenili potek trase linije 8.
Z novim voznim redom 1.9.2017, v okviru razpoložljivih sredstev pa pripravljamo tudi dodatne spremembe, predvsem se te nanašajo na želeno povečanje frekvence voženj, potekov vožnje avtobusov na določenih linijah za lažjo dostopnost uporabnikov, ter predvsem ureditvijo infrastrukture avtobusnega prometa (postajališča, vozni redi, nadstrešnice, novi avtobusi….), ki po naše tudi veliko pripomorejo k boljši razpoznavnosti in priljubljenosti JPP.


03.05.2017