Promet
367.Še slabše stanje cestišča po obnovi vodovoda v Bresternici
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Na Gaj 2, 2354 Bresternica, Slovenija
Objavljeno: 12.12.2016
Objavil: Tomaž Bartol

Opis

Že tako slaba cesta (sicer državna) št. 937, odsek 8710 (Bresternica - Jurij) je po obnovi vodovodnih cevi na odseku med KS Bresternica-Gaj in prvo gostilno na desnem vogalu sedaj samo še slabša. Namesto da bi se izkoristilo nujna dela in zaporo ceste za celoten promet in pošteno obnovilo cestišče, je prišlo do nadaljnjega krpanja, grbin in jam, verjetno tudi zaradi slabo izvedene sanacije cestišča. Predvsem prečna krpanja, kjer vodovod pelje od centralnega voda, ki teče vzdolž ceste, do posameznih hiš, so sedaj izvedena skoraj kot jarki, pod nivojem dejanskega cestišča. Vožnja čez vse to se zdi kot vožnja čez hitrostne ovire. Če ste to želeli, vam čestitam, ker je odlično uspelo. Če ne, vas pozivam, da uveljavite garancijo na izvedeno delo in naj se cestišče popravi tako, da bo prevozno brez poskakovanja vozil po teh krpah.Location

Slišimo

Objavil: Tomaž Bartol

12.12.2016
Location

Zaključeno

Zahvaljujemo se vam za podano pobudo, ki pa se nanaša na prometno opremo in prometni režim na državni cesti in ne na infrastrukturi v lasti Mestne občine Maribor. Zato bomo Vašo pobudo poslali v pristojno reševanje Direkciji RS za infrastrukturo, ki je upravljavec ceste.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva gradi investitor MOM etapno vodovod, ki bo tudi po levem bregu Drave povezal vodovodni sistem Maribora z vodovodnim sistemom Ruš, oziroma Selnice ob Dravi.
Prvotno je bila trasa vodovoda predvidena v pločniku glavne ceste 1. reda Vič-Dravograd-Maribor (G1). Ker pa je bil pločnik na odseku bresterniško krožišče–bresterniški most že zaseden z drugimi instalacijam je bilo odločeno, da se zamenja obstoječ vodovod na delu Ceste na Gaj od že obnovljenega dela, od hidranta zahodno od bifeja do ovinka nad mostom. S tem se je sočasno tudi prihranilo sredstva, ki bi jih potrebovali kasneje za obnovo vodovoda ob predvideni rekonstrukciji odseka državne ceste (odsek 8710) v Bresternici.
Urad za komunalo MOM je bil seznanjen, da je v izdelavi projekt rekonstrukcije državne ceste Bresternica–Jurij, ki obsega tudi prav navedeni odsek, za katerega je uporabnik podal kritiko. Z ozirom, da bo ravno ta odsek ceste v bližnji bodočnosti temeljito rekonstruiran (oporni zid, sprememba nivelete ceste, širitev ceste) je bilo odločeno, da se ne izvede preplastitev cestišča državne ceste, ker bi bila zaradi kratkoročnosti ta vlaganja namenskih sredstev za zamenjavo vodovodov neracionalno porabljena. Trasa vodovoda, ki poteka v cestišču je ponovno asfaltirana, v manjšem delu so bile odpravljene še druge že od prej obstoječe poškodbe zaradi prometa, preplastitev voznih površin pa res ni bila izvedena iz prej navedenih razlogov.
Pri ponovnem ogledu stanja državne ceste na terenu ugotavljamo, da je izvajalec gradbenih del asfaltno cestišče na trasi vodovoda izvedel kvalitetno, kritika uporabnika pa je po našem prepričanju pretirana, verjetno ker uporabnik ni seznanjen z vsemi okoliščinami.
V kratkem bo tudi nadaljevana gradnja vodovoda od ovinka, preko mostu do črpališča odpadnih vod na Jelovcu, za kar je pogodba z izvajalcem že podpisana.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

28.12.2016