Promet
270.Ulica Moše Pijada 31 do št.43, MČ Magdalena - parkirana vozila, cesta in pločniki
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Ulica Moše Pijada 31, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 17.05.2016
Objavil: Dušan Horvat

Opis

V priponki je fotografija, ki prikazuje stanje od križišča Ulice Moše Pijada (na fotografiji levo se vidi rob hiše z št.31) in Smoletova ulica (na fotografiji desno se vidi hiša z št.10) v MČ Magdalena proti križišču Ulice Moše Pijada in Hlebove ulice.
Celoten odsek ceste je namenjen dvosmernemu prometu, na Smoletovi ulici je OŠ Maks Durjava in vrtec Jožice Flander, bližino šole oz otrok označuje tudi oznaka na cesti. Na levi in desni strani ceste je pločnik.
Iz fotografije je razvidno, da je cesta zaradi parkiranih vozil na voznem pasu nastala cesta enosmerna. Vozila na desni strani fotografije so vsaj z enim kolesom parkirani na pločniku, kot je razvidno iz fotografije na začetku, celo kar celo vozilo. Nekatera vozila pa ""štrlijo"" na vozni pas. Enak problem je na levi strani kjer se vidi enak način parkiranja vsaj z enim kolesom na pločniku (zajeta so samo prva tri vozila). Vozila v nadaljevanju na levi strani fotografije pa so parkirana na voznem pasu.
Da je onemogočen dvosmerni promet in normalno gibanje po pločniku, da po njih hodijo šolarji itd mislim, da nima smisla o tem pisati, ker je to popolnoma jasno, da to ni OK.
V tem delu ulice sem doma slaba tri leta in tako kot je razvidno iz fotografije je tako vsaki dan. Res je, da sem v teh letih zasledil dva krat na nekaterih (na mestu, ki prikazuje tri vozila parkirana z vsemi štirimi kolesi na pločniku) vozilih ""Obvestilo redarstva"" ampak kot kaže je potreben pogostejši obisk medobčinskega redarstva, da se bo stanje uredilo.
Prosim, da poskrbite za varen in neoviran cestni promet in javno varnost na tem delu ceste in pločnikov. Na Gorkega ulici in Ruški cesti opažam, da se je podobno stanje kot ga imamo tukaj umirilo takoj po spremembi parkiranja - modra cona.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Dušan Horvat

17.05.2016
Location

Zaključeno

Prijave občanov z delovnega področja Medobčinskega redarstva se podajajo neposredno na prekrškovni organ. Dežurni redar sprejema prijave od ponedeljka do petka med 8.00 in 20.00 uro (razen praznikov) na brezplačni telefonski številki 080 2201. Za prijave, ki ne zahtevajo takojšnjega ukrepanja, lahko posredujete opis problematike na e-naslov: medobcinski.inspektorat@maribor.si.
Ta odgovor je informativne narave, če želite podati prijavo, morate izvesti postopek po predpisu določenem v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) ali po Zakonu o prekrških (ZP-1) če smatrate, da ste oškodovanec zaradi prekrška.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

13.06.2016