Okolje
259.Odvoz jesenskega listja in polomljenih vej
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Ulica Moše Pijada 15, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 14.04.2016
Objavil: Mateja Ogrizek

Opis

Spoštovani,
bloki na ulicah Moše Pijada, Levstikova in Machova, mejijo na zelnico oz. manjši park. Park je v lasti Mestne občine Maribor, ki pa ga že nekaj let ne ureja. Tako smo se nekateri stanovalci odločili, da spomladi prostovoljno izvedemo ""spomladansko"" čiščenje parka (pograbimo jesensko odpadlo listje in posušene veje, poberemo smeti, pokosimo, opravimo manjša popravila klopi,..). Ob tem nam je MOM priskočila na pomoč z izposojo grabelj (v sodelovanju s Snago), problem pa nastane pri odvozu listja in vej. Širšega konsenza o tem, da bodo odvoz plačali stanovalci ni možno doseči, saj je park v lasti MOM. Finančno pa je odvoz tudi za nas par organizatorjev ""čiščenja"" ne mali zalogaj. Na vas naslavljamo prošnjo za donacijski odvoz kesona s posušenim listjem in odpadlimi vejami.
Glede na opisano stanje menimo, da je to najmanj za kar mora lastnik zemljišča poskrbeti.
Z lepimi pozdravi

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Mateja Ogrizek

14.04.2016
Location

Zaključeno

Navedena parcela št. 344 KO Tabor je zemljiškoknjižno resda še v lasti MOM vendar nima statusa javno dobro oz zelenica v splošni rabi.
Predmetna površina je prav tako omejena z dvižno rampo ter opremljena z obvestilno tablo (dovoljeno za stanovalce). Predmetna parcela je last vsakokratnih etažnih lastnikov, vendar zadeva pa še ni zemljiškoknjižno urejena. Predlog za vpis etažne lastnine mora po zakonu podati etažni lastnik oz. upravljavec. Uporabniki navedena površine so izključno stanovalci večstanovanjskih enot v neposredni bližini. Iz vseh navedenih razlogov Urad za komunalo, promet in prostor nima pristojnosti odvoza komunalnih oz bioloških odpadkov iz naslova vzdrževanja javnih prometnih površin ampak so zadevo primorani urediti stanovalci oz. upravljavec etažnih lastnikov.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

15.04.2016