Promet
257.Obnova mariborskih cest in ulic v proračun za 2016 - Metelkova ulica
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Metelkova ulica 19, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 04.04.2016
Objavil: Dušan Batič

Opis

Po informaciji o predvideni obnovi mariborskih cest in ulic v predlogu proračuna MOM (prvo branje), objavljeni v časniku Večer, pogrešam obnovo odseka Metelkove ulice od Ceste zmage do Betnavske ceste. Pobuda za to obnovo je bila podana na tem portalu. MOM je odgovorila, da obnovo Metelkove ulice na tem odseku načrtuje v letu 2016, zato smo jo pričakovali tudi v tem proračunu. Pogrešamo tudi nadaljevanje obnove Streliške ceste. Severna polovica pred zimo ni bila sanirana in je še vedno v kritičnem stanju in za kolesarje praktično neprevozna in zelo nevarna. Predlagam tudi, da za Cesto zmage zagotovite sredstva za celotno obnovo , torej odseka od Metelkove do Ulice Pariške komune. Odsek do Fochove je le približno tretjina dolžine, ki jo je potrebno sanirati . Takšno drobljenje obnove bi to le še podražilo, poškodovano in nevarno vozišče pa še naprej ogrožalo uporabnike.Location

Slišimo

Objavil: Dušan Batič

04.04.2016
Location

Zaključeno

Glede na razpoložljiva finančna sredstva moramo preplastitve razdeliti na vse MČ in KS v Mestni občini Maribor. Prioriteto imajo kritični odseki glede na gostoto prometa in predlogi MČ ter KS.

Tako bomo v letošnjem letu po predlogu MČ Tabor preplastili Goriško mimo bloka št. 7-13, Endliharjevo od Betnavske do blokov in Cesto zmage (faza I) od Metelkove do Focheve z zamenjavo celotne komunalne infrastrukture (vodovod, plinovod, kanalizacija).

V kolikor bo v prihodnjem proračunskem obdobju na razpolago dovolj finančnih sredstev, bomo z preplastitvami po planu tudi nadaljevali pri čemer je še vedno v planu Metelkova ulica na zgoraj omenjenem odseku.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

12.04.2016