Promet
246.Ureditev parkirnih mest za CNG vozila v skladu s prometnimi predpisi
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Mestno središče Maribora
Objavljeno: 11.03.2016
Objavil: Barbara Trpin

Opis

Pozdravljeni!

V mestnem središču imamo več parkirnih mest, ki so namenjena samo vozilom na CNG pogon. Žal so ta parkirišča večinoma zasedena z vozili, ki jim to parkirno mesto ni namenjeno. Pred več kot pol leta sem že naslovila vprašanje na mestno redarstvo in na urad za promet, zakaj nihče teh voznikov ne opozori, da so parkirali nepravilno. Takrat sem dobila vaš odgovor, da parkirna mesta niso označena v skladu s prometnimi predpisi in zato mestno redarstvo ne more ukrepati. Do danes se stanje ni izboljšalo, mestna občina pa se še kar hvali, koliko parkirnih mest je rezerviranih za ekološka vozila.

Moj predlog je, ali označite parkirna mesta v skladu s prometnimi predpisi in tako tudi sankcionirate nepravilno parkirana vozila, ali pa po vzoru Gradca izdate za nas voznike dovolilnice za brezplačno parkiranje na beli coni, in tako dejansko prispevate k izboljšanju kvalitete zraka v mestnem središču Maribora.

Lep pozdrav,

Barbara, voznica CNG vozilaLocation

Slišimo

Objavil: Barbara Trpin

11.03.2016
Location

Zaključeno

V Mestni občini Maribor so skladno z določili Odloka o občinskih cestah (MUV št. 22/12, 15/15) označena posamezna mesta v območju plačljivih parkirišč, kjer je parkiranje dovoljeno izključno vozilom, ki za pogon uporabljajo stisnjeni zemeljski plin Metan-CNG. Parkiranje je na teh označenih mestih brezplačno. Tako označenih mest je 14, na naslednjih lokacijah: Trg Borisa Kidriča 2, Razlagova 14, Gregorčičeva 27, Gregorčičeva 12, Tyrševa 29, Trg generala Maistra pred križiščem z Razlagovo, Slovenska 34, Slomškov trg 8, Slomškov trg 18, Glavni trg 25, Vošnjakova 4, Ob bregu 4 in Verstovškova 6.
Mesta so pravilno označena z vertikalno prometno signalizacijo. Tako je v primeru parkiranja v nasprotju z označitvijo, voznika mogoče sankcionirati.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

14.03.2016