Okolje
241.Ureditev gozdnih poti in cest - Pekre
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Pekre, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 21.02.2016
Objavil: Slava

Opis

Čiščenje dreves, ki jih poškodoval ali podrl žled v letu 2014 je bilo opravljeno zelo površno (čistili in podirali so proti koncu lanskega leta). Ponekod so podrta drevesa delavci zmetali kar v struge potokov, ti pa si sedaj utirajo pot drugje. Tako je tudi na sprehajalski poti do trikotne jase, kjer je cesta ob vsakih padavinah (na delu ki sem ga označil) poplavljena in zdaj že dodobra uničena.
Tudi sprehajalske poti zahodno od ceste na trikotno jaso (poti med jezercem in bivšo restavracijo Pohorka) so urejene zelo slabo. Počiščeno je tako po mojih ocenah 10% vseh podrtih in poškodovanih dreves, ostanki drevja pa razmetani naokrog kot na smetišču.Location

Slišimo

Objavil: Slava

21.02.2016
Location

Zaključeno

Urad za komunalo, promet in prostor, Mestne občine Maribor, je posledice žledoloma odpravljal takoj po elementarni nesreči februarja 2014 v okviru svojih pristojnosti. To so vse površine, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so kategorizirane kot javno dobro. Odpravile so se vse tiste posledice, ki so predstavljale neposredno nevarnost uporabnikom javnih površin, nekateri manjši korekcijski obrezi na območju parkov in trgov se bodo izvajali še letos. Za površine, kot so gozdovi ali stavbna zemljišča, ki niso v lasti MOM so odgovorni lastniki teh površin, zato zanje ne moremo podati odgovora.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

24.02.2016