Promet
228.Daljši časi zelenih luči za pešče na večjih križiščih v MB
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Partizanska cesta 7, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 05.02.2016
Objavil: Danilo Majhenič

Opis

Na marsikaterih večjih cestah v Mariboru so zelene luči za pešče nastavljene na vrednosti v katerih zdrav človek v normalnem tempu, pride komaj do polovice, ko se že vklopi rdeča. Kaj šele starejša ali motorično ovirana oseba.
Predlagam, da se te vrednosti nastavijo na človeške.
Najbolj pereče lokacije, ki se jih spomnim iz glave je križišče Titova/Partizanska cesta, Ptujska/Tržaška, Meljska/Partizanska. Vse lokacije, ki povezujejo center/nakupovalni center z javnim prometom in so posledično uporabljene tudi od pešcev.Location

Slišimo

Objavil: Danilo Majhenič

05.02.2016
Location

Zaključeno

Krmilna naprava v semaforiziranem križišču krmili svetlobne signale tekom dneva s štirimi krmilnimi programi. Vsaka konfliktna smer je varovana s tako imenovanim varovalnim časom. Za lažje razumevanje krmiljenja pešcev in kolesarjev v semaforiziranih križiščih, je potrebno vedeti, da so le-ti varovani s časi pred vstopom na prehod (da se zagotovi varen izvoz vozil preko adekvatnega peš prehoda pred vklopom zelene luči za pešce), kakor tudi pri zapuščanju prehoda (varno prečkanje po prižigu rdeče luči za pešce). Iz posredovanega vprašanja sklepamo, da se opisane situacije nanašajo na primer križišč kjer je varovani čas pred vstopom na prehod dolg 6 sekund. Ta varovalni čas »TV« se za vsako križišče in vsak specifičen semaforiziran prehod za pešce sicer izračunava posebej z upoštevanjem njegove dolžine za hitrosti pešcev od 1,0 do 1,3 m/s (3,6 – 4,7 km/h). Prav tako se za izračun dolžine varovalnega časa upošteva hitrost vozil, ki je dovoljena na tem odseku.
To pomeni, da je med zelenim intervalom za vozila in zelenim intervalom za pešce, ki so medsebojno v konfliktu 6 sekund. V kolikor so vozila hitrejša od dovoljene hitrosti in kršijo cestnoprometne predpise z vožnjo v rdečo luč, ki je prepovedana, ter v rumeno luč, kljub temu, da se vozilo pri vožnji z dovoljeno hitrostjo lahko varno ustavi, je za to pristojna Policija.
Ljudje večinoma ne vedo, da v situaciji, ko prečkajo prometnico pri zeleni luči za pešce in le-ta sredi prečkanja ugasne ter se prižge rdeča luč pomeni, da so še vedno varovani pred vozili, ki so v konfliktu s temi pešci. S tem je zagotovljeno varno prečkanje prometnice tudi v primeru, da pešec stopi na prehod v zadnji sekundi zelene luči za pešce in hodi s povprečno hitrostjo 1,2 m/s. Nikakor pa niso varovani pešci, ki stopijo na prehod, ko že gori rdeča luč na semaforju. Prvoten namen postavitve svetlobno signalnih naprav je povečanje prometne varnosti ter bolj tekoče potekanje in vodenje prometa vsem udeležencem v prometu.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

03.03.2016