Promet
226.Izklop semaforjev v TAMu
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Perhavčeva ulica 21, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 05.02.2016
Objavil: Danilo Majhenič

Opis

V TAMu so od otvoritve ceste k nakupovalnim centrom (leclerc, bauhaus, rutar...) postavljeni semaforji.
Ti semaforji so dosti krat vklopljeni tudi kadar ni pretirano prometa. Le to pomeni čakanje ob rdeči, ki ponavadi traja kar nekaj časa. Posledično to pomeni ustavljanje in ponovno vzpeljevanje na tem mestu, kar pa spet posledično pomeni povečane izpuste CO2. Predlagam da je ta sklop semaforjev vklopljen stalno v zeleni luči v smeri po Perhavčevi, ali pa morebiti popolen izklop, saj ta cesta ni tako prometno obremenjena. S tem bi se tudi znižali stroški za vzdrževanje teh semaforjev in bi se jih lahko uporabilo kje drugje kjer so bolj potrebni.Location

Slišimo

Objavil: Danilo Majhenič

05.02.2016
Location

Zaključeno

Z uvedbo avtobusne linije št. 13 skozi poslovno cono TAM osvetlitev zagotavlja varno vključevanje avtobusa iz stranske smeri na glavno prometno smer, torej na Perhavčevo ulico. S prebojem te ulice v smeri Tržaške ceste (E.Leclerc), se je promet vozil po tej cesti precej povečal, z ukinitvijo semaforizacije pa bi stanje prometne varnosti poslabšali tako za voznike, kot predvsem za šibkejše udeležence v prometu (kolesarji, pešci). V tem križišču imamo trenutno fiksno delovanje krmilnih programov. Po sprejemu proračuna MO Maribor za leto 2016, bomo v tem križišču uvedli sistem polno prometnega delovanja PPO, kar bo pomenilo, da se bodo semaforji odzivali na stanje prometa iz različnih smeri križišča.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

03.03.2016