Promet
211.Reklamni panoji - Koroška cesta
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Koroška cesta 26, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 19.01.2016
Objavil: Renato Belec

Opis

Reklamni panoji, ki so postavljeni na Koroški cesti so postavljeni v neposredni bližini prehoda za pešce in to v smeri vožnje, kar vozniku zelo zakrije pogled na pločnik in pešce, ki želijo prečkat cesto. Res je promet umirjen na 30 km/h, vendar kljub upoštevanju hitrosti in pazljivosti ne vidiš pešca na prehodu do trenutka, ko se z njim srečaš na 1m. Ta reklamni pano (na sliki) zelo izstopa, je pa še kar nekaj podobnih na Koroški cesti. Predlog: postavi se reklamni pano za prehodom za pešce in ne pred njega !

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Renato Belec

19.01.2016
Location

Zaključeno

Vse odmike panojev ob Koroški cesti ki so bili postavljeni v času eksperimentalne prometne ureditve ob Evropskem tednu mobilnosti, je vzdrževalec občinskih cest pregledal in jih postavil tako da ustrezajo predpisanim odmikom od prehodov za pešce skladno s zakonodajo RS.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

27.01.2016