Kultura, šport in turizem
210.Nova mestna knjižnica - mesto jo načrtuje od 2008!
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Kultura, šport in turizem
Lokacija: Rotovški trg 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 19.01.2016
Objavil: Dragica Turjak

Opis

Skrajni čas je, da Maribor dobi primerno knjižnico. Sedanja osrednja knjižnica na Rotovškem trgu je v razsulu, pretesna, dotrajana. Pomeni osnovno kulturno infrastrukturo, obvezno javno službo, dnevno jo obišče več kot 800 ljudi. Nujno, le Maribor knjižnice še nima, ozrite se na Ptuj, v Mursko soboto, Kranja, Celje...

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Dragica Turjak

19.01.2016
Location

Zaključeno

Mestna občina Maribor v sedanjih okoliščinah sestavljanja proračuna nima finančnih virov za izvedbo finančno zahtevnih investicij, med katere sodi tudi projekt nove knjižnice na Rotovškem trgu, prav tako doslej ni zagotovil, da bi v kratkem lahko računali s pomembnejšimi viri države ali Evropske unije za investicije. Namen pričakovanih evropskih sredstev za urbani razvoj mest v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 pa je omejen na trajnostne programe na področjih energetike, prometa in okolja in tudi na teh področjih bo možno le manjši del sredstev uporabiti za investicijska vlaganja. Zaradi navedenega Mestna občina Maribor še ne more načrtovati pričetka izvajanja investicije v novo knjižnico, si bo pa še naprej prizadevala za pridobitev sofinancerskih sredstev, in bo takoj, ko bodo okoliščine to dopuščale, tudi nadaljevala s pripravami in izvedbo investicije.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

28.01.2016