Promet
196.Sprememba prometnega režima na semaforiziranem križišču Šentiljske ceste pri DARS-u
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 12.01.2016
Objavil: Radovan Ferjančič

Opis

Pred rekonstrukcijo križišča Šentiljske ceste v D. Počehovi pri cestni bazi DARS smo vozniki, ki smo prihajali iz smeri Kungote in Lenarta zavijali na desno na Šentiljsko cesto v smeri Košak nemoteno oz. z odvzemom prednosti in ob utripajoči rumeni luči, ki je opozarjala na prehod na prednostno cesto. Po rekonstrukciji pa se je za omenjene zavijalce spremenil režim tako, da zavijanje upravlja semafor, ki po nepotrebnem povzroča zastoje vozil iz opisane smeri. Prav tako semafor ni časovno usklajen z zeleno lučjo, ki jo imajo vozila, Ki prihajajo iz smeri Košakov, saj po istočasnem vklopu zelene luči zavijalcem v Košake zelena luč ugasne in po nepotrebnem stojijo, dočim zavijalci iz Košak nemoteno še lep čas zavijajo levo v smeri Lenarta. Zaradi uvedbe vinjet na avtocesti in hitri cesti skozi Maribor, je omenjeno križišče v jutranji konici zelo obremenjeno, zastoji pa se pojavljajo v samem naselju D.Počehova in do podvoza hitre ceste.
Predlagam spremembo režima v stanje, ki je bilo pred rekonstrukcijo ali vsaj časovno uskladitev opisanih zavijalcev z ustreznim preprogramiranjem semaforjev z namenom odprave nepotrebnih zastojev, ki jih pred rekonstrukccijo ni bilo.Location

Slišimo

Objavil: Radovan Ferjančič

12.01.2016
Location

Zaključeno

Zahvaljujemo se vam za podano pobudo, ki pa se nanaša na prometno opremo in prometni režim na državni cesti. Zato bomo Vašo pobudo poslali v pristojno reševanje Direkciji RS za infrastrukturo, ki je upravljavec ceste.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

15.01.2016