Promet
188.Ureditev plazu in asfaltiranje ceste do Rošpoh-del 50
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Rošpoh - del 50, 2351 Kamnica, Slovenija
Objavljeno: 08.01.2016
Objavil: Maša Puc

Opis

Na cesto do naše hiše se stekajo 3 do 4 hudourniki ob večjih nalivih, tako da po vsakem dežju večino makedama odnese. Na cesto se je že vsaj 3 krat vsul plaz, ki mu še vedno grozi. Prosim za ureditev škarpe iz skal, da ne bo več plazilo, odvodnjavanja in asfaltiranje ceste ker je to edina rešitev naših težav s cesto.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Maša Puc

08.01.2016
Location

Zaključeno

Odgovorila: Mestna občina Maribor
Problematiko navedenega področja spremljamo že vsaj štiri leta in ob vsakem pozivu in informaciji o ponovno nastali škodi in neprevoznosti dovozne ceste pojasnjujemo, da MO Maribor na danem področju ni partner za reševanje zatečenega stanja.

Parcela ceste ali dovozne poti s parcelno št. 1725/2 v k.o. 0637 Rošpoh v velikosti 613 m2 je v lasti Republike Slovenije.

Parceli nad cesto št. 111/1 in 112 v k.o. 0637 Rošpoh, ki sta v zadnjih nekaj letih doživeli kar nekaj sprememb z izvedbo posega čiščenja, drenažnih reber za izsuševanje, ravnanja in še česa sta v lasti fizične osebe.

Tudi parceli št 114/3 in 114/5, preko katere je edini možni dostop do parcele 1725/2 prav tako nista v lasti MO Maribor in je s tem MO Maribor kot pravni subjekt izločen kot urejevalec nerešenih zadev z odvodnjavanjem, urejanjem in poseganjem v tujo lastnino.
Prav tako iz teh razlogov MO Maribor ne more naročati in financirati aktivnosti pri izdelavi terenskih raziskav, projektiranja in izvedbe sanacije zemeljskih plazov na zasebni oziroma tuji lastnini.

Po istem »Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč« tudi ni dovoljeno dodeljevati finančna sredstva ali izvajati sanacije na objektih kjer je oškodovanec s svojim in nedovoljenim posegom povzročil nastanek škode zaradi naravne nesreče, nedovoljeni in nestrokovni posegi.

12.01.2016