Promet
180.Dopolnitev kazenskih sankcij za pobalinsko parkiranje
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Partizanska cesta 13, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 06.01.2016
Objavil: Stanislav JECELJ

Opis

Predlagam, da se pravilnik, ki določa kazni, za nepravilno parkiranje, dopolni tako, da se za vsako novo uro nepravilno parkiranega vozila, poveča kazen za 200%. Predlog utemeljujem z dejstvom, da posamezniki dneve in dneve na istem nedovoljenem mestu puščajo svoje vozilo !

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Stanislav JECELJ

06.01.2016
Location

Zaključeno

Globe za prekrške se določajo na podlagi splošnih pravil, ki jih določa Zakon o prekrških (ZP-1). Globe za nepravilno parkiranje so določene z Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). Z občinskim odlokom je mogoče določiti samo tiste prekrške, ki jih zakon ne sankcionira, pri čemer morajo biti tako določeni prekrški v skladu s splošnimi pravili ZP-1.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

15.01.2016