Promet
179.Zakasnitev semaforja na križišču Ulice Borcev za severno mejo
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Borcev za severno mejo 10-12, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 05.01.2016
Objavil: Andreja Seršen

Opis

Semaforizirano križišče na ulici Borcev za severno mejo ob osnovni šoli, ki ga vsakodnevno prečka veliko število šolarjev, je izredno nevarno. Medtem ko vozniki, ki zapeljejo (ponavadi z veliko hitrostjo) v križišče še skozi oranžno luč, dosežejo nasprotni konec križišča, se pešcem že prižge zelena luč. Ker so to večinoma otroci, se zakadijo na cesto takoj, ko vidijo zeleno, in nemalokrat se zgodi, da morajo vozniki silovito zavirati. K sreči se je doslej (po mojem vedenju) še vsak tak primer srečno končal, a za večjo varnost menim, da bi bilo potrebno le nekoliko povečati čas med tem, ko se voznikom prižge rdeča in pešcem zelena luč.
Tudi sicer bi bilo treba na tem križišču poskrbeti za dodatno umirjanje prometa, saj niso redki vozniki, ki prevozijo rdečo luč. Na žalost je to edina šolska pot, ki vodi do šole z ulic na drugi strani Borcev za severno mejo (Črnogorska itd.). Podhod pod to cesto je namreč neuporaben, saj na ulici Ob gozdu ni pločnika (zaradi številnih parkiranih vozil ob cesti in hitečih avtomobilov do vrtca je tudi izjemno nepregledna). Hvala.Location

Slišimo

Objavil: Andreja Seršen

05.01.2016
Location

Zaključeno

Krmilna naprava v semaforiziranem križišču Ulica Borcev za severno mejo/Črnogorska, krmili svetlobne signale tekom dneva s štirimi krmilnimi programi. Vsaka konfliktna smer je varovana s takoimenovanim varovalnim časom. Za lažje razumevanje krmiljenja pešcev in kolesarjev v semaforiziranih križiščih, je potrebno vedeti, da so le-ti varovani s časi pred vstopom na prehod (da se zagotovi varen izvoz vozil preko adekvatnega peš prehoda pred vklopom zelene luči za pešce), kakor tudi pri zapuščanju prehoda (varno prečkanje po prižigu rdeče luči za pešce). Iz posredovanega vprašanja sklepamo, da se opisana situacija nanaša na prvi primer, varovani čas pred vstopom na prehod. Ta varovalni čas »TV« se za vsako križišče in vsak specifičen semaforiziran prehod za pešce posebej izračunava z upoštevanjem njegove dolžine za hitrosti pešcev od 1,0 do 1,3 m/sec ( 3,6 – 4,7 km/h). Prav tako se za izračun dolžine varovalnega časa upošteva hitrost vozil, ki je dovoljena na tem odseku.
Za dotični primer je varovalni čas med vozili in pešci na prehodu 6 sekund. To pomeni, da je med zelenim intervalom za vozila in zelenim intervalom za pešce, ki so medsebojno v konfliktu 6 sekund. V kolikor so vozila hitrejša od dovoljene hitrosti in kršijo cestnoprometne predpise z vožnjo v rdečo luč, ki je prepovedana, ter v rumeno luč, kljub temu, da se vozilo pri vožnji z dovoljeno hitrostjo lahko varno ustavi, je za to pristojna Policija.
Ker gre v tem primeru za neposredno bližino šole in prehajanje otrok čez prometnico, se strinjamo s podaljšanjem varovalnega časa za pešce, v kolikor bodo zato zagotovljena potrebna finančna sredstva.

12.01.2016