Komunalna inšpekcija, redarstvo
177.Odstranitev zapuščenih rstlinjakov
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Komunalna inšpekcija, redarstvo
Lokacija: Streliška cesta 94, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 30.12.2015
Objavil: Otto Malek

Opis

Vpadnica v mesto je zaznamovana z več zapuščenimi rastlinjaki. Potrebno jih je odstraniti !

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Otto Malek

30.12.2015
Location

Zaključeno

Po določbi tretjega odstavka 24. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 56/2002, 26/2007 in 40/2014) ima položaj stranke v inšpekcijskem postopku zavezanec. Vlagateljica oz. vlagatelj pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke. Glede na to, da mora po zakonu inšpektor obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih predlagamo, da se z vašo zadevo obrnete direktno na Medobčinski inšpektorat. Informacije o uradnih urah in drugih povezavah z Medobčinskim inšpektoratom lahko najdete na spletni strani Mestne občine Maribor, lahko pa vaše pisanje takoj pošljete inšpekciji po e-pošti na naslov medobcinski.inspektorat@maribor.si.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

20.01.2016