Promet
169."Ureditev parkirišča v ""POSLOVNO TRGOVSKEM CENTRU MELJE""-(bivša vojašnica)"
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Kraljeviča Marka ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 23.12.2015
Objavil: Stanislav JECELJ

Opis

V območju POSLOVNO TRGOVSKEGA CENTA MELJE, je uredit ceste in prostore za parkiranje

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Stanislav JECELJ

23.12.2015
Location

Zaključeno

Zemljišče, po katerem potekajo poti in je na njem zgrajeno parkirišče, kakor tudi površina, ki ni urejena oziroma je makadamska in na njej parkirajo vozila, nima statusa »javno dobro« niti ni v lasti Mestne občine Maribor. Zato Mestna občina Maribor nima pravice urejati izpostavljenih parcel in določati kakršne koli prometne ureditve.

06.01.2016