Ostalo
138.KOMUNIKACIJA - ODPADLE SEJE
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Ostalo
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 18.12.2015
Objavil: Dragan Stjepanovic

Opis

Nerazumno mi je, da se svetniki (VSI) ne uskladite pred sejami?!? Ne pa de se še dnevni red ne sprejme?!?Location

Slišimo

Objavil: Dragan Stjepanovic

18.12.2015
Location

Zaključeno

Pred vsako sejo mestnega sveta, župan pozove vodje svetniških skupin na posvet. Na posvetu skupaj pregledajo seznam gradiv predvidenih za obravnavo na seji mestnega sveta. V primeru, da svetniki podajo kakšno dodatno vprašanje ali izrazijo dvom o zadostni pripravljenosti gradiva, se župan kot predlagatelj lahko odloči tudi o morebitnih umikih gradiv. Tudi pred decembrsko sejo je bil opravljen posvet vodij svetniških skupin na katerem so se prisotni predstavniki klubov seznanili s predlaganim dnevnim redom in pripomb ni bilo. Žal dnevni red v celoti ni bil potrjen zato seje nismo izvesti.

23.12.2015