Promet
136.Ureditev površine za pešce ob Metelkovi ulici in obnovitev asfaltne prevleke
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Metelkova ulica 21, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 17.12.2015
Objavil: Dušan Batič

Opis

Metelkova ulica je na odseku med Cesto zmage in Betnavsko cesto v obupnem stanju. Površina, ki je na južni ulice strani namenjena pešcem in parkiranju avtomobilov, je za prve neuporabna. Avtomobilom so se prisiljeni umikati na vožišče dokaj prometne ulice. Zelo problematičen in nevaren je tudi neurejen izvoz in uvoz za Potrčevo ulico, ki poteka preko površine za pešce na Metelkovi.Predlagam, da se čimprej pripravi načrt ureditve tega območja ter vse potrebno za njegovo izvedbo.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Dušan Batič

17.12.2015
Location

Zaključeno

Na omenjenem delu Metelkove ulice je bilo v preteklosti zamenjano veliko komunalne infrastrukture, kar je posledično privedlo do slabšega stanja asfaltne površine. V kolikor bo v prihodnjem proračunu na razpolago dovolj finančnih sredstev, bomo omenjeno ulico uvrstili v plan preplastitev.

Seznanjeni smo s problematiko, da bi bilo potrebno na južni strani Metelkove ulice na obravnavanem odseku zgraditi pločnik zato bomo omenjen pločnik priključili v izvedbeni plan v kolikor bo na voljo dovolj finančnih sredstev v proračunu.

21.12.2015