Promet
132.Ureditev pločnika v Fochovi ulici
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Focheva ulica 64, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 17.12.2015
Objavil: Dušan Batič

Opis

Že od odhoda JLA iz Maribora ostaja nedokončan pločnik V Fochovi ulici, MČ Tabor. Gre za odsek med Beograjsko in Ljubljansko ulici in sicer na severni strani ulice. Trenutno se zemljišče uporablja za ""divje"" parkirišče, kar morda nekaterim ustreza, vsekakor pa je to zelo nevaren odsek za pešce, ki jim tam pločnika zmanjka. Ulica je že tako ozka, hoja po njej pa nevarna. Ker gre za relativno kratek odsek, tudi finančne težave občine ne bi smele biti izgovor.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Dušan Batič

17.12.2015
Location

Zaključeno

Zahvaljujemo se vam za podano pobudo. Ob južni strani Focheve ulice je urejen hodnik za pešce, vozišče je široko pet metrov. Vozišče in hodnik za pešce ločuje zelenica z drevoredom, kar zagotavlja dodatno varnost pešcem. Pločnike gradimo po prioritetnem vrstnem redu, pri čemer upoštevamo gostoto prometa in dejstvo, da ob vozišču še ni izveden niti enostranski pločnik. Dinamika gradnje pločnikov pa je vsekakor odvisna od višine razpoložljivih sredstev.

21.12.2015