Promet
109.Ureditev cestišča in pločnikov
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Železnikova ulica, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 15.12.2015
Objavil: Mladen Borovič

Opis

Cestišče na Železnikovi je dotrajano. Na cestišču se sicer vsako leto krpajo luknje, ampak po vsaki zimi je zgodba enaka zaradi plugov in ostalih vremenskih vplivov na cestišče.

Prav tako bi bilo dobro imeti pločnik na eni strani ceste (mimo Caffe 911 in Cafe Mirage, na drugi strani ceste je že pločnik ob zidu pokopališča), saj je trenutno tam makadam. Na splošno v tem okolišu (Železnikova, Šolska, Gunduličeva, Markovičeva) manjkajo pločniki. Po vseh teh ulicah hodijo tudi osnovnošolci kar naredi zadevo še toliko bolj pomembno.

Tudi preglednost na križišču Železnikove in Šolske ulice je zelo slaba. V tem križišču je na Železnikovi (v smeri proti pokopališču) stop znak, ki ga marsikdo spregleda, saj je postavljen ob ograjo hiše in je čez leto slabo viden zaradi drevesa. Tudi če se upošteva znak je preglednost slaba, saj se iz avta slabo vidi prihajajoči promet iz desne strani (Šolska). Predlagam širši pločnik na stičišču Šolske in Železnikove in postavitev stop znaka tja, saj bo le tako zagotovljena dobra preglednost. Šolska ulica se lahko za potrebo tega predloga tudi razširi v smeri proti pokopališču, saj je tam trenutno travnik.Location

Slišimo

Objavil: Mladen Borovič

15.12.2015
Location

Zaključeno

Zahvaljujemo se vam za podano pobudo. Železnikovo ulico želimo preplastiti že več let, saj se je v preteklosti zamenjavalo veliko komunalne infrastrukture, kar je posledično privedlo do slabšega stanja asfaltne površine. V kolikor bo v prihodnjem proračunu na razpolago dovolj finančnih sredstev, bomo preplastitev omenjene ulice in gradnjo pločnikov v zadevnem kareju uvrstili v plan.

V letu 2016 bomo izvedli pločnik na vhodni strani Železnikove ulice na odseku od Ceste VIX. divizije do krivine pri gostinskem lokalu Caffe 911. Nadaljnja gradnja je odvisna od prostorskih možnosti in zagotovljenih finančnih sredstvih.

Križišče Železnikova ulica - Šolska ulica je opremljeno s prometno signalizacijo, ki je ustrezna in skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Preglednost iz smeri Železnikove ulice na Šolsko ulico je zagotovljena.

21.12.2015