Okolje
1082.KOŠI ZA ODPATKE IN ASFALT
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Okolje
Lokacija: Vzpenjača, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 07.02.2021
Objavil: Rudi Kramberger

Opis

Na Pohorski ulici je premalo košev za odpadke. Na levi strani v smeri proti Pohorju je samo 1 koš.
Na poti od Sp. postaje proti Areni je propadajo asfalt.
Na sprehajalni poti od Arene proti nog. igriščem, postaviti razsvetljavo, koše za smeti in 2 klopci.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Rudi Kramberger

07.02.2021
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

10.02.2021
Location

Zaključeno

Spoštovani,
Sprehajalna pot med snežnim stadionom pri hotelu Arena v smeri proti nogometnim igriščem delno poteka po zemljiščih, ki niso v lasti oziroma upravljanju MO Maribor. Prav tako na lokaciji ni obstoječe javne razsvetljave, ki bi omogočala neposredno navezavo. Na vašo pobudo bomo izvedli ogled predlagane trase in preverili razpoložljive možnosti za realizacijo na javnih površinah, saj na zasebnih javne razsvetljave ne smemo graditi. Sama izvedba bo možna po zagotovitvi proračunskih sredstev po izdelani ocenjeni vrednosti projekta.

Sicer je na Pohorski ulici je 13 košev za odpadke. Od tega 7 kom na levi strani proti Pohorju, do potopnega valja pod Vzpenjačo.
Cesto, ki povezuje spodnjo postajo vzpenjače s hotelom Arena bomo uvrstili v prioritetni plan v okviru rednega vzdrževanja.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

22.02.2021