Promet
107.Obnovitev otroškega igrišča
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Majcigerjeva ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 15.12.2015
Objavil: Jure Kerin

Opis

Na notranjem dvorišču je bilo davnega leta otroško igrišče, ki je žalostno propadlo. Zaradi dotrajanosti in posledično nevarnosti igral, so bila le-ta s strani občine odstranjena. Prav tako se je v lanskem letu zaradi posedanja asfalta na igrišču poškodoval otrok, kateri je padel v 1,5m globoko luknjo. Luknja je bila po ogledu občinske delegacije z gospodom Fištravcem na čelu urgentno popravljena, žal pa se je tu zgodba končala. Namesto otroškega igrišča se je začelo na omenjenem zemljišču množično parkirati. Zato prosim občino, da uredi nazaj otroško igrišče, nihče ne pričakuje da se bo v tem času množično zapravljalo, vendar vseeno bi lahko postavili nekaj cenovno ugodnih igral in prebarvali betonski mizi za igranje namiznega tenisa. Strošek bi bil za občino zanemarljiv, veselje otrok in stanovalcev pa nepopisno. Lep pozdrav.Location

Slišimo

Objavil: Jure Kerin

15.12.2015
Location

Zaključeno

Navedena parcela je zemljiškoknjižno še resda v lasti Mestne občine Maribor in kategorizirana kot stavbno zemljišče. V zvezi z navedeno lokacijo že dalj časa potekajo pogovori med MO Maribor in lastniki večstanovanjskih objektov v neposredni bližini. Dejstvo je namreč, da zadeva ni bila ustrezno zemljiškoknjižno urejena ob izdaji uporabnega dovoljenja več stanovanjskim objektom, saj je bilo v gradbenem dovoljenju za izgradnjo teh objektov izrecno pogojeno, da se predmetna parcela k njim pripiše kot etažna lastnina. Vlogo za pripis so dolžni podati upravljalci oz. lastniki večstanovanjskih objektov. Iz vseh zgoraj navedenih razlogov Urad za komunalo, promet in prostor nima pristojnosti vzdrževanja navedene parcele in bi vsakršni posegi predstavljali prekršek nenamenske rabe proračunskih sredstev.

16.12.2015