Promet
1067.Ureditev parkirisca v Melju
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Meljska cesta 96, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 15.12.2020
Objavil: Vanja Muraus

Opis

Zelo umazan del Melja; zapuscena vozila brez avtomobilskih tablic na neurejenem parkiriscu, glede na cudovite stavbe, ki bi se lahko uredile in spomenike, ki so v neposredni bližini, bi se vse akupaj lahko malo uredilo (ceste, pločniki, iz katerih rastejo korenine, neurejeno parkirisce, odpadki, propadajoce stavbe...)Location

Slišimo

Objavil: Vanja Muraus

15.12.2020
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

16.12.2020
Location

Zaključeno

Spoštovani.

Vašo pobudo smo predali Skupni občinski upravi Maribor, ki bo opravila inšpekcijski nadzor nad izvajanjem rednega vzdrževanja javnih prometnih površin in v primeru ugotovljenih nepravilnosti ustrezno ukrepala.

Medobčinsko redarstvo je pristojno za ukrepanje v primeru zapuščenega vozila parkiranega na javnih cestah ali na nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet ali na drugih javnih površinah.
Za neregistrirana in zapuščena vozila na zasebnih in funkcionalnih površinah so odgovorni lastniki površin sami.

Redarji bodo opravili nadzor na navedenih lokacijah in ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi. V Kolikor pa bo ugotovljeno, da gre za vozila, ki se nahajajo na privatnih zemljiščih, pa bo z ugotovitvami seznanjen Inšpektorat za okolje in prostor, ki je pristojen za ukrepanje v tovrstnih primerih.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

22.12.2020