Promet
1064. 1047.Kolesarske steze
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 09.12.2020
Objavil: Edita Jerovšek

Opis

Dne 2.10.2020 ste mi odgovorili, da je moja pobuda sprejeta, a do danes nisem prejela odgovora, ali se sploh kaj dogaja. Prav tako sem lepo prosila, da mi razkrijete ime tistih, ki so za takšne nesmisle v našem mestu odgovorni, pa niti tega nisem prejela. To mesto je NAŠE mesto in sem prepričana, da imam pravico do odgovorov.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Edita Jerovšek

09.12.2020
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

09.12.2020
Location

Zaključeno


Projekt »Ureditev kolesarskih povezav na Koroški cesti«, je del projektov TUS (trajnostna urbana strategija), in je bil sofinanciran s strani Evropskega kohezijskega sklada.

Namen projekta je bil vzdolž celotne Koroške ceste na odseku med Strossmayerjevo ulico in Gosposvetsko cesto, urediti varne kolesarske povezave, manjkajočo kolesarsko mrežo na novo urediti, in jo poenotiti. Mestna občina Maribor se je namreč s sprejemom Celostne prometne strategije (dostopna na www.maribor.si) , zavezala k spoštovanju in izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti, ki v prvi vrsti pomenijo izboljšave v mestu na področju kolesarjenja, pešačenja in javnega mestnega prometa, pri čemer pa je motoriziran promet podrejen vsem trem področjem.
Tako smo vzdolž celotne Koroške ceste na novo uredili več kot 3km kolesarskih stez, pasov, ali drugih načinov vodenja kolesarjev, ki so sprejeti in izvedeni skladno s slovensko zakonodajo in pravilniki. Res je da so nekateri ukrepi, čeprav se jih izvaja že nekaj časa, za večino še vedno novost, pa je potrebno vedeti da so taki načini vodenja kolesarjev povzeti iz evropsko razvitih držav, kjer je bil pri snovanju ukrepov prvi vidik ravno varnost kolesarjev. Ker kolesa skladno s slovensko zakonodajo (Zakon o motornih vozilih, ZMV-1) ne spadajo med vozila, so določeni ukrepi za vodenje kolesarjev drugačni kot tisti ki veljajo za motorna vozila.
Tudi vsi ukrepi izvedeni na Koroški cesti, so izvedeni s ciljem izboljšave varnosti kolesarjev, ki je pred tem ti niso bili deležni, saj kolesarska infrastruktura enostavno ni obstajala. Prostorske možnosti pa nam narekujejo izbor in izvedbo takih rešitev kot so dane prostorske možnosti. Zato je izvedenih več ukrepov umirjanja prometa, celotno območje je urejeno v CONO 30, izvedena so tri nova krožišča, izboljšano stanje vozišč, območje je tudi na novo hortikulturno urejeno.
Odgovorila: Mestna občina Maribor

16.12.2020