Promet
106.Zmanjšanje cone 30 v centru mesta
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 15.12.2015
Objavil: Radivoj Pak

Opis

Predlagam, da se ukine cona 30 na dvopasovnih cestah v centru mesta (Razlagova, Krekova, Mladinska, Maistrova, del Prešerrnove med Partizansko in Maistrovo in prav tako del Cankarjeve med Razlagovo in Partizansko), ter cona 30 v Kopitarjevi.Location

Slišimo

Objavil: Radivoj Pak

15.12.2015
Location

Zaključeno

Območje omejene hitrosti ali Cona 30, je prijazno do skupine najbolj ranljivih udeležencev v prometu. V to skupino pa spadajo predvsem pešci in kolesarji.

Pešci kot udeleženci v cestnem prometu spadajo med najbolj ogrožene prometne udeležence. Pogosto so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (vožnja z neprilagojeno hitrostjo, vožnja pod vplivom alkohola, vožnja preblizu desnemu robu vozišča, neočiščena ali zarošena stekla na vozilu ipd.).

Seveda velja precej podobno tudi za kolesarje, saj se v zadnjem času opaža porast kolesarjev. Vse bolj se namreč zavedamo zdravega načina življenja, premagovanja krajših razdalj s kolesom, tudi infrastruktura postaja uporabnikom vse bolj prijazna ( kolesarske steze in povezave.,.. ).

Zanemariti pa ne smemo niti nesreč, ki se zgodijo zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev in kolesarjev. Zlasti starejši so pogosto žrtve prometnih nesreč zaradi kršitev predpisov ali napak, ki jih storijo sami.

Torej vozniki motornih vozil smo tisti, ki lahko marsikatero takšno nesrečo preprečimo ali omilimo njene posledice, če vozimo s predpisano hitrostjo.
Manj pomemben razlog za uvedbo Cone 30 je bili tudi, da se zmanjša količina prometne signalizacije, ki prav tako predstavlja »onesnaženje«. S predlogom, da bi Cono 30 ukinili na večpasovnih cestah znotraj območja, bi imelo spet za posledico večje število prometne signalizacije in bi po našem mnenju prihajalo do zmede med vozniki.

06.01.2016