Promet
1047.Kolesarske steze
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Promet
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 01.10.2020
Objavil: Edita Jerovšek

Opis

Vedno več bo deževnih dni (npr. petek) zima prihaja, Maribor pa vedno bolj mrtev. Mladih kolesarjev tudi v takšnih dneh ne bo, bodo pa ostareli, družine z otroci, dnevni migranti zaradi služb... Koroško cesto spreminjajo v enosmerno cesto, ampak s kolesarskimi stezami v obe smeri. Cesti brišejo črte po sredini in avtomobili se lahko srečajo le tako, da vozita oba delno po kolesarski stezi (slika 2 in 3). Na delu, kjer ni dovolj prostora, so pa enostavno prekinili kolesarsko stezo in jo premaknili na cestišče. V križišču z Ribiško (slika 5), kjer je bil prej varen dostop in vključitev na Koroško zaradi dodatno urejenega odcepa in kjer je res velik promet zaradi velikih parkirišč, ki so ga nasilno uničili s koščkom zelenice, so sedaj vrisana 3 mesta za taxi, a jih tu nikoli ni (slika 6) Taksisti so na Mlinski. V samem križišču sta vrisani kolesi, za zavijanje v levo in v desno. Zdaj pa čisto resno vprašanje: a niso kolesarji vozila na cestišču? Kako lahko kolo zavija na tem nepreglednem delu v levo, ko pa vendar mora vsako vozilo peljat v desno do rondoja, tam obrnit in se teh par metrov vrnit po desni strani cestišča. Še bolj resno vprašanje: dva dni imamo že kaos v Mariboru zaradi dodatnih semaforjev ob Dravi, mesto dobesedno stoji, gre za ljudi, ki ne živijo v samem centru in se ne morejo vozit s kolesi, deževnih dni bo vedno več in tudi zima... in kolesarske steze bodo prazne, ljudje ujeti v kaosu - KAKO LAHKO KDO IZ KOLESARSKE MREŽE IN S STRANI MESTNE OBČINE MARIBOR POJASNI IN POZITIVNO ZAGOVARJA STANJE, KI GA USTVARJA NEKAJ SOGLASOVALCEV??? Ali to, da se priskrbi europska sredsta pomeni, da je potrebno brezglavo uničit celo mesto? Kje je določeno, da se ta sredstva ne smejo uporabit na tistih delih mesta, kjer je to smiselno, kjer je prostor za dvosmerne kolesarske steze, kjer zaradi obdobja kolesarjenja ne uničijo celo leto prevozov mladim družinam, ostarelim, invalidom... (mimogrede: blok invalidov je v strmini na Ribiški). Maribor ni samo center, ki ga zavestno iz dneva v dan spreminjate v mesto duhov. Kdo je v kolesarski mreži tako močna osebnost, da ima moč dajat takšne pobude in ideje? Kdo je v mestni občini Maribor tisti, ki jim to dovoljuje? O Ministrstvu pa ne bom spraševala, kajti tam gre samo za papirnato formalnost. Odgovornost takšnega početja je tu, v našem mestu. In še vprašanje: zakaj ni kolesarskih stez urejenih na tak način po Gosposvetski, saj tam je dovolj prostora in ne bi bilo potrebno uničevat cestič? Za takšne posege bi se morale najprej poiskat rešitve, kako ne ohromit mesto, ampak ga izboljšat. Do danes še ni bilo nobene izboljšave in tudi varnost se uničuje konstantno (spet primer vključevanja iz Ribiške). Tokrat me res zanimajo katere osebe imajo v NAŠEM mestu takšno moč. Kdaj se bo slišalo še koga drugega? Kdaj bodo začeli nastajati projekti, ki bodo Mariboru nekaj dali, ne samo jemali, zato ker se dobi nek denar in potem je tekma da se ga porabi in ob tem se posluša osebe, ki imajo nenormalno moč in vpliv, a jim manjka čut za dobrobit celega mesta in predstavljajo le peščico posameznikov? Vsak denar se lahko porabi na več načinov in na različnih mestih! Samo glavo in logiko je treba uporabljat, na hranit le lastne interese posameznikov.

SlikeLocation

Slišimo

Objavil: Edita Jerovšek

01.10.2020
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

02.10.2020
Location

Zaključeno

Spoštovani;

Projekt »Ureditev kolesarskih povezav na Koroški cesti«, je del projektov TUS (trajnostna urbana strategija), in je bil sofinanciran s strani Evropskega kohezijskega sklada.

Namen projekta je bil vzdolž celotne Koroške ceste na odseku med Strossmayerjevo ulico in Gosposvetsko cesto, urediti varne kolesarske povezave, manjkajočo kolesarsko mrežo na novo urediti, in jo poenotiti. Mestna občina Maribor se je namreč s sprejemom Celostne prometne strategije (dostopna na www.maribor.si) , zavezala k spoštovanju in izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti, ki v prvi vrsti pomenijo izboljšave v mestu na področju kolesarjenja, pešačenja in javnega mestnega prometa, pri čemer pa je motoriziran promet podrejen vsem trem področjem.
Tako smo vzdolž celotne Koroške ceste na novo uredili več kot 3km kolesarskih stez, pasov, ali drugih načinov vodenja kolesarjev, ki so sprejeti in izvedeni skladno s slovensko zakonodajo in pravilniki. Res je da so nekateri ukrepi, čeprav se jih izvaja že nekaj časa, za večino še vedno novost, pa je potrebno vedeti da so taki načini vodenja kolesarjev povzeti iz evropsko razvitih držav, kjer je bil pri snovanju ukrepov prvi vidik ravno varnost kolesarjev. Ker kolesa skladno s slovensko zakonodajo (Zakon o motornih vozilih, ZMV-1) ne spadajo med vozila, so določeni ukrepi za vodenje kolesarjev drugačni kot tisti ki veljajo za motorna vozila.
Tudi vsi ukrepi izvedeni na Koroški cesti, so izvedeni s ciljem izboljšave varnosti kolesarjev, ki je pred tem ti niso bili deležni, saj kolesarska infrastruktura enostavno ni obstajala. Prostorske možnosti pa nam narekujejo izbor in izvedbo takih rešitev kot so dane prostorske možnosti. Zato je izvedenih več ukrepov umirjanja prometa, celotno območje je urejeno v CONO 30, izvedena so tri nova krožišča, izboljšano stanje vozišč, območje je tudi na novo hortikulturno urejeno.

Odgovorila: Mestna občina Maribor

17.12.2020