Ostalo
1002.Priključitev obmestnih naselij k Mariboru
Slišimo    Obdelujemo    Urejamo    Izvedeno    Zaključeno    Odziv občana   

Vrsta: Ostalo
Lokacija: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija
Objavljeno: 23.07.2020
Objavil: Anonimen

Opis

Pozdravljeni!

Moja pobuda je, da se k mestu Maribor priključijo določena obmestna naselja.

Poročilo Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2002 (https://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf) navaja: "Posebno stanje obmestnih naselij je bilo v primeru Maribora. V preteklih desetletjih ni bilo formalno priključeno k Mariboru nobeno obmestno naselje, kar se je npr. zgodilo pri Ljubljani (47 priključenih naselij), Novem mestu (21 priključenih naselij) in Celju (9 priključenih naselij)."

Takoj po drugi svetovni vojni so bila k Mariboru priključena naselja Dobrava, Nova vas, Spodnje in Zgornje Radvanje, Brezje, Za gradom in Ledine. Od takrat, pa vse do leta 2008 pa nobeno naselje. Šele leta 2008 so bili k Mariboru priključeni Košaki ter leta 2009 še del naselja Dogoše. Od konca druge svetovne vojne pa do danes torej skupno 8 naselij + 1 naselje delno. Kar je precej manj kot v primeru Ljubljane (47 priključenih naselij) in pa drugih precej manjših mest od Maribora, Celje (9), Novo mesto (kar 21!).

Statistični urad RS naprej navaja: "Leta 2002 je prebivalstvo upadlo do take mere (v desetletju 1991–2002 za 10 %), da se je številčno lahko primerjalo s tistim okoli leta 1971. Kot je bilo že v prvem poglavju pojasnjeno, v Mariboru do zdaj še ni prišlo do pripojitve sosednjih naselij in s tem do širitve območja naselja ter posledično rasti števila prebivalstva. Prostorska širitev torej nima vpliva na spreminjanje števila prebivalstva. Če upoštevamo tudi naselja mestnega območja Maribora, ki jih je 21 in štejejo skupaj 14 394 prebivalcev, prispevajo k celotni populaciji mestnega območja Maribora dodatnih 15 % prebivalstva."

SURS torej navaja 21 naselij, ki bi jih lahko priključili k Mariboru in s tem povečali velikost mesta ter število prebivalcev. Ampak v realnosti je to število nekoliko preveliko, realno gledano bi k Mariboru morali priključiti vsaj 7 naselij ter 3 naselja delno. Priključiti bi morali naselja: Za Kalvarijo, Ribniško selo, Počehovo, Meljski Hrib, del naselja Zrkovci (zahodno od Dravskega kanala), del naselja Dogoše (zahodno od Dravskega kanala), del naselja Razvanje (območje, Leclerca, Bauhausa, Merkurja itd.), Pekre, Limbuš in Hrastje.

To so naselja, ki imajo teritorialni stik z Mariborom (so povezana z mestom), prav tako pa v primeru vožnje v ta naselja sploh ni postavljenih cestnih tabel, ki bi jasno nakazala, da gre za samostojna naselja (Za Kalvarijo, Ribniško selo, Počehova, Meljski hrib, Pekre (razen na Lackovi cesti) itd.)

Za lažjo predstavo spodaj prilagam sliki. Prva prikazuje trenutne meje naselja Maribor, druga pa predlagane meje (z naselji Za Kalvarijo, Ribniško selo, Meljski Hrib, Počehova, Pekre, Limbuš, Hrastje) (deli naselja Zrkovci, Dogoše in Razvanje niso prikazani). Priključitev teh naselij bi že zdavnaj morala biti realizirana, mesto se ne širi samo z gradnjo ampak tudi z priključitvijo naselij, ki imajo s samim mestom teritorialni stik.

Lep pozdrav

*** ŽE lani sem vam pisal z isto pobudo, na katero mi niste odgovorili. Letos si želim vaš odgovor. Lep pozdrav.Location

Slišimo

Objavil: Anonimen

23.07.2020
Location

Obdelujemo

Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.

23.07.2020